Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση( Sensory Intergration) σύμφωνα με την Αyres είναι μια νευρολογική διαδικασία μέσω της οποίας ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και οργανώνει κατάλληλα τα ερεθίσματα που λαμβάνει από το περιβάλλον και το σώμα μας. 

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (SI), είναι μια μέθοδος παρέμβασης η οποία απευθύνεται σε παιδιά με δυσκολίες στην επεξεργασία αισθητηριακών πληροφοριών , που περιορίζουν τη συμμετοχή τους σε καθημερινές δραστηριότητες.

Ο εξειδικευμένος εργοθεραπευτής θα αξιολογήσει το παιδί μέσω κλινικών παρατηρήσεων, σταθμισμένων εργαλείων και ερωτηματολογίων προς του γονείς και θα εφαρμόσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης, με εξειδικευμένο εξοπλισμό,σε έναν κατάλληλο και ασφαλή  διαμορφωμένο πολυαισθητηριακό χώρο.

Ο στόχος του θεραπευτή είναι να βελτιώσει την ικανότητα οργάνωσης και επεξεργασίας των αισθητηριακών πληροφοριών που δέχονται τα παιδιά από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, μέσα από ειδικές κατευθυνόμενες δραστηριότητες , οι οποίες  αναπτύσσουν και ρυθμίζουν τις ικανότητες του, να αντιδρά κατάλληλα στους αισθητηριακούς ερεθισμούς , δίνοντας μια οργανωμένη και επιτυχημένη προσαρμοστική αντίδραση.

Το κέντρο Ειδικής Αγωγής ‘’My Therapist’’ διαθέτει εξοπλισμένη αίθουσα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης( Sensory Intergration).