Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που θα βοηθήσει τα παιδιά να κατακτήσουν καινούργιες δεξιότητες, να τις διατηρήσουν αλλά και να επανακτήσουν αυτές που μπορεί να  έχουν χάσει, στο μέγιστο βαθμό των  δυνατοτήτων του . Η Εργοθεραπεία είναι ένας ευχάριστος χώρος για τα παιδιά γιατί   μέσω  του παιχνιδιού  και ενός κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου ,με τα απαραίτητα αισθητηριακά ερεθίσματα συνεισφέρουν για να καταφέρει να γίνει όσο το δυνατόν ανεξάρτητο και λειτουργικό στη καθημερινότητα του.