Η θεραπευτική κολύμβηση/υδροθεραπεία( Halliwick )είναι μια τεχνική παρέμβασης για παιδιά και ενήλικες που χρησιμοποιεί το νερό ως θεραπευτικό μέσο. Η φιλοσοφία της Halliwick στηρίζεται στην εκμάθηση μέσω της ”χαράς του νερού” και στην ”ένας προς έναν” εκπαίδευση (ένας εκπαιδευτής ανά κολυμβητή), με στόχο τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, της κινητικότητας και της λειτουργικότητας του παιδιού και του ενήλικα.

 

Η Halliwick βοηθά :

 • Στην ομαλοποίηση του μυϊκου τόνου
 • Στη διευκόλυνση της κίνησης
 • Στον έλεγχο των περιστροφών
 • Στον στασικό έλεγχο
 • Στη μείωση των ακούσιων κινήσεων
 • Στη ρύθμιση της αισθητηριακκής επεξεργασίας
 • Στη ρύθμιση και οργάνωση της συγκέντρωσης
 

Η Halliwick εφαρμόζεται σε άτομα με:

 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Αναπτυξιακές διαταραχές(αυτισμός,σύνδρομο Αsperger, σύνδρομο Rett κα)
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • ΔΕΠ-Υ(Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα)
 • Αισθητηριακές διαταρχές
 • Νοητική υστέρηση
 • Σύνδρομα
 

Η θεραπευτική κολύμβηση/υδροθεραπεία γίνεται σε συνεργαζόμενο χώρο,σε κλειστή θερμαινόμενη πισίνα, κατάλληλα εξοπλισμένη.