Η συμβουλευτική γονέων αποτελεί μία δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει τους γονείς, το παιδί ή τον έφηβο και τον ψυχολόγο. Βασικός στόχος της διαδικασίας είναι να δοθεί στους γονείς αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας η ευκαιρία να εξερευνήσουν , να ανακαλύψουν αλλά και να αποσαφηνίσουν τους τρόπους που θα τους οδηγήσουν σε μία πιο δημιουργική καθημερινότητα. Πιο συγκεκριμένα, η συμβουλευτική γονέων επιδιώκει τη συνεργασία των γονέων με τον θεραπευτή για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν την αναγνώριση , την αποδοχή αλλά και την αντιμετώπιση  δυσκολιών σε διάφορους τομείς στη ζωή του παιδιού, όπως η συμπεριφορά , η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, η κοινωνικοποίηση.