Στάδια ανάπτυξης λόγου και ομιλίας

0-6 ετών

 • τρομάζει με ήχους
 • αναγνωρίζει ήχους
 • εντοπίζει τον ήχο  γυρνώντας το κεφάλι
 • επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους
 • μιμείται ήχους
 • χρησιμοποιεί  διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες
 • χαμογελάει όταν του μιλάνε
 • χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/p/ m/ όταν μουρμουρίζει
 • ποικίλλει σε ύψος και ένταση η φωνή του

7-12 μηνών

 • καταλαβαίνει το ναι και το όχι
 • καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομα του
 • ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους .
 • Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα
 • χρησιμοποιεί ήχους όταν μουρμουρίζει
 • μιμείται ήχους και μελωδίες ανηλίκων
 • ακούει όταν του μιλάς
 • μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα
 • χρησιμοποιεί ουσιαστικά
 • έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεις
 • κατανοεί απλές εντολές

 

13-18 μηνών

 • χρησιμοποιεί ηχολαλία και μη καταληπτή ομιλία
 • παραλείπει  μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα
 • ακολουθεί απλές εντολές
 • αναγνωρίζει 1 -3 μέρη του σώματος
 • έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 3 – 20 ή περισσότερες λέξεις
 • συνδυάζει χειρονομίες και λόγο

 

19-24 μηνών

 • χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά
 • έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 ή και περισσότερες  λέξεις
 • έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή και περισσότερων λέξεων
 • συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα
 • χρησιμοποιεί αντωνυμίες
 • απαντά στην ερώτηση  τι είναι αυτό
 • διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες
 • γνωρίζει 5 μέρη του σώματος
 • ονομάζει μερικά οικεία αντικείμενα

 

2- 3 χρονών

 • καταλαβαίνει το ένα και τα πολλά
 • ζητάει αντικείμενα με το όνομα τους
 • δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο με το όνομα τους
 • αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος
 • ακολουθεί απλές εντολές
 • απαντά σε απλές ερωτήσεις
 • κάνει ερωτήσεις με 1 και 2 λέξεις
 • χρησιμοποιεί φράσεις με 3-4 λέξεων
 • χρησιμοποιεί  προθέσεις ,άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα ,ομαλό πληθυντικό και ανώμαλους τύπους στον αόριστο
 • έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 -900 λέξεις
 • έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-250 λέξεις
 • μιλάει με δυνατή φωνή
 • χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά
 • χρησιμοποιεί το βοηθητικό ρήμα είναι

 

3-4 μηνών

 • καταλαβαίνει την λειτουργία αντικειμένων’καταλαβαίνει διάφορες έννοιες
 • ρωτάει και απαντάει απλές ερωτήσεις
 • κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στις απαντήσεις
 • εκφράζει συναισθήματα
 • χρησιμοποιεί 3 -4 λέξεις στις προτάσεις
 • αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομα τους
 • έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200-2000 λέξεις
 • έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 λέξεις
 • αυξάνει τον ρυθμό του λόγου
 • ο λόγος του είναι 80% καταληπτός
 • η γραμματική βελτιώνεται
 • κατάλληλη χρήση του είμαι  και είναι

 

4-5 ετών

 • κατανοεί τις έννοιες των αριθμών έως το 3
 • συνεχίζεται η κατανόηση της αντίληψης του χώρου
 • αναγνωρίζει 1 – 3 χρώματα
 • μετράει έως το 10
 • απαντά σε ερωτήσεις
 • έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900-2000 λέξεις
 • έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 λέξεις και παραπάνω’
 • χρησιμοποιεί προτάσεις με 4 έως 8 λέξεις
 • ρωτά για ορισμούς λέξεων
 • μιλά σχετικά με εμπειρίες στο σχολείο ,σε σπίτια φίλων
 • αναμεταδίδει με ακρίβεια μία μεγάλη ιστορία

 

5-6 ετών

 • ονομάζει 6 βασικά χρώματα
 • ακολουθεί εντολές
 • κάνει ερωτήσεις
 • χρησιμοποιεί παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο
 • χρησιμοποιεί συνδέσμους
 • ονομάζει τα αντίθετα
 • ονομάζει ημέρες και εβδομάδες
 • μετρά μέχρι το 30
 • συνεχίζεται η αύξηση του λεξιλογίου
 • τραγουδά ολόκληρα τραγούδια
 • χρησιμοποιεί κατάλληλη γραμματική

 

6-7 ετών

 • ονομάζει κάποια γράμματα
 • τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς
 • κατανοεί το αριστερά και δεξιά
 • χρησιμοποιεί σύνθετες περιγραφές
 • απασχολείται με συζητήσεις
 • έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 20000 λέξεις’
 • απαγγέλει το αλφάβητο
 • μετρά μέχρι το 100
 • χρησιμοποιεί περισσότερα μορφολογικά σημάδια καταλλήλως
 • χρησιμοποιεί την παθητική φωνή

Comments are closed.